Ett attefallshus bygger du utan byggnadslov

Ett attefallshus bygger du utan byggnadslov

En komplementbyggnad på sin tomt har man stor nytta av, då den kan användas till så många olika ändamål. Den kan till exempel fungera som ett gästhus och är perfekt när man får långväga släktingar på besök. Man kan också använda det som ett hemmakontor om man vill sitta ostört med sitt arbete.

Fördelen med att bygga ett attefallshus jämfört med en friggebod, är att här får du dra in vatten och inreda det med kök och badrum utan bygglov, vilket är särkilt bra om man tänkt använda det som gästhus. En annan fördel är att attefallshuset kan användas som en permanent bostad. Om du har en tonåring som vill bo lite för sig själv är ett sådant här komplementhus ypperligt, då man har tonåringen nära men ändå lite avskilt.

Om man då väljer att bygga just ett attefallshus utan byggnadslov finns det en del regler som man måste ta hänsyn till. För det första måste det finnas ett bostadshus på tomten. För det andra får byggnadsarean inte vara större än 25 kvm, om det inte är tänkt att användas som en permanent bostad. Då får byggnadsarean vara högst 30 kvm.

Här kan man välja att bygga flera mindre attefallshus, men de får tillsammans inte vara större än 25-30 kvm utan byggnadslov. Byggnaden eller byggnaderna får heller inte vara högre än 4 meter. Dessutom måste du få berörda grannars medgivande om du bygger närmare än 4,5 meter från din tomtgräns. Även om du redan har en friggebod på högst 15 kvm på tomten, får du bygga ett eller flera attefallshus på tomten utan bygglov.

Ett attefallshus som används som en permanent bostad kallas komplementbostadshus. Används det som exempelvis gästhus, växthus, förråd, garage etc kallas det komplementbyggnad. Det som är viktigt att komma ihåg är att göra en anmälan till byggnadsnämnden och får ett startbesked innan man påbörjar bygget.