Samtal med psykiatriker som hjälper

Samtal med psykiatriker som hjälper

Om man mår psykiskt dåligt så kan det hjälpa att gå och prata med någon som har kunskap om det mänskliga psyket och kan hjälpa till att identifiera vad som är grunden till att man mår dåligt och vad man kan göra för att må bättre. Det finns olika titlar inom psykologin, de beror främst på vilken utbildning som ligger till grund för utövaren.

En legitimerad psykolog är någon som har en utbildning inom psykologi, samt har minst ett års erfarenhet inom yrket. En psykolog kan arbeta med allt från mental ohälsa och samtalsterapi till personalfrågor på ett företag. De arbetar helt enkelt med de mentala processer och beteenden som finns hos människor. Metoderna för en psykolog kan vara att förebygga, utreda, diagnostisera och behandla psykiska problem och sjukdomar, men de kan även utreda och föreslå åtgärder inriktade på grupper, organisationer och fysisk miljö.

En legitimerad psykoterapeut har högskoleexamen från en utbildning som till exempel socionom, läkare eller psykolog med minst 120 högskolepoäng, samt en påbyggnadsutbildning i psykoterapi och minst två års erfarenhet inom yrket. Inom psykoterapin bedrivs samtalsterapi i olika former, det kan både vara individuella samtal och samtal i par eller grupp. 

En psykiatriker är en läkare med specialistutbildning inom psykiatri. Han eller hon kan arbeta med samtalsterapi, men oftast arbetar en psykiatriker mer med utredningar samt diagnostiseringar av patienter. En psykiatriker har även befogenhet att skriva ut psykofarmaka såsom antidepressiva och ångestdämpande läkemedel.

Är man i behov av en erfaren psykiatriker i Stockholm så kan man kontakta Läkarmottagning Rainer Strömblad. Rainer är legitimerad psykoterapeut samt specialist i allmän psykiatri. Sessionerna har ofta fokus på att få förståelse för sig själv bättre och därigenom göra bättre val i livet. Rainers inrikting är i första hand psykodynamisk/psykoanalytisk psykoterapi, men man kan även få hjälp med stödsamtal, medicinering med mera. Mer information och kontaktuppgifter finns på https://www.rainerstromblad.se/.