En guide till 3PL

14 september 2022 Camilla Holmgren

editorial

3PL, eller Third Party Logistics, är en tjänst som ger företag de resurser de behöver för att outsourca sin logistik- och distributionsverksamhet, vilket bland annat Hillmers Logistik erbjuder sina kunder. 3PL kan erbjuda ett brett utbud av tjänster, inklusive orderuppfyllnad, transporthantering, lagerhållning med mera. Det finns många olika typer av 3PL-leverantörer, var och en med sina egna prisstrukturer och tjänster. Det är viktigt att göra sin research innan man väljer en 3PL-leverantör. I den här artikeln kommer vi att diskutera grunderna för 3PL.

Vad är 3PL?

Tredjepartslogistik (3PL) är en process där logistik- och distributionsverksamhet läggs ut på ett företag som specialiserat sig på dessa tjänster. Genom att lägga ut dessa verksamheter på ett 3PL-företag kan företagen spara tid och pengar. Dessutom, 3PL-leverantörer har resurserna och expertisen för att hantera denna verksamhet mer effektivt än de flesta företag.

3PL

Vilka är de olika typerna av 3PL?

  • Fullservice 3PL: En fullservice 3PL tillhandahåller ett brett utbud av logistik- och distributionstjänster, inklusive transporthantering, lagerhållning, orderhantering med mera.
  • Transporthantering 3PL: En transporthantering 3PL specialiserar sig på att hantera transportverksamheten, till exempel att skicka beställningar och spåra försändelser.
  • Lager 3PL: Ett 3PL-lager hanterar lagring och distribution av inventarier.
  • 3PL för orderhantering: En 3PL för orderhantering hanterar packning och leverans av beställningar.

Vilka är de olika prisstrukturerna för 3PL?

Det finns tre huvudsakliga prissättningsmodeller för 3PL: fast kostnad, rörlig kostnad och hybrid.

  • Fast kostnad: Med en modell med fast kostnad betalar du en fast avgift för de tjänster du använder. Denna typ av prissättning är bäst för företag med förutsägbara logistikbehov.
  • Rörlig kostnad: Med en modell med rörlig kostnad betalar du baserat på volymen av försändelser eller andra aktivitetsnivåer. Denna typ av prissättning är bäst för företag med varierande eller säsongsbetonade logistikbehov.
  • Hybrid: En hybridprismodell kombinerar egenskaper från modellerna för fasta och rörliga kostnader. Denna typ av prissättning är bäst för företag med både förutsägbara och oförutsägbara logistikbehov.

Varför är 3PL viktigt?

Det finns många fördelar med att använda 3PL-tjänster, bland annat: förbättrad effektivitet, minskade kostnader och ökad flexibilitet.

Läs fler artiklar på våra andra sajter:

https://serviceöversikt.se/

https://bra-service.se/

https://servicenews.se/

https://alltomservice.se/

https://entredjehand.se/

https://service-bloggen.se/

https://service-firman.se/

https://service-tidningen.se/

https://service-tips.se/

https://servicefirmor.se/

https://serviceposten.se/

https://skandinaviskservice.se/

Fler nyheter