En trädbesiktning i Skåne – vad innebär det?

31 oktober 2022 Camilla Holmgren

editorial

När man bor i ett land med en stor andel skog, såsom Sverige, är det viktigt att ha koll på träden runtomkring huset. Det kan vara farligt om träden växer in för nära fastigheten och risken för att delar av eller hela trädet ska falla, under t.ex. en storm eller andra extrema väderförhållanden, ökar ju högre träden får växa fritt. Men du bör inte bara att ta hand om de träd som kan vara ett hot utan samtliga träd på din tomt. Genom en regelbunden trädbesiktning kan du vara säker på att alla träd runt ditt hus inte utgör någon fara för dig eller din egendom.

Vad är en trädbesiktning?

En trädbesiktning är en process där en kvalificerad person bedömer ett träds tillstånd och ger råd om vad som behöver göras för att garantera dess säkerhet. Det kan handla om allt från att beskära grenar som växer för nära kraftledningar till att ta bort sjuka eller döda träd som kan utgöra en risk om de faller.

trädbesiktning Skåne

Olika typer av trädbesiktning

Det finns två huvudtyper av trädinspektioner: visuella och tekniska.

Visuella inspektioner innebär att man tittar på trädet från marknivå och kontrollerar om det finns saker som sprickor i stammen, hängande grenar eller tecken på insektsangrepp. Tekniska inspektioner innebär att man använder specialutrustning för att kontrollera om det finns saker som röta i stammen eller grenarna, som inte kan ses från marknivå. Tekniska inspektioner utförs vanligtvis endast på större träd.

Vad kostar en trädinspektion?

Kostnaden för en trädinspektion varierar beroende på trädets storlek och vilken typ av inspektion som krävs. Visuella inspektioner är i allmänhet billigare än tekniska inspektioner, eftersom de inte kräver någon specialutrustning. Kostnaden för en trädinspektion varierar också beroende på platsen, där priserna i stadsområden är högre än på landsbygden. Att kontakta en expert, t.ex. Aliasarborist som utför trädbesiktning i Skåne, är ditt första steg till att köpa en trädbesiktning i världsklass.

Fler nyheter