Ett hårt material

26 augusti 2020 Lily Hansen
Ett hårt material

Samtidigt som betong är ett mycket hårt material så är det också ett material som det lätt blir sprickor i. Därför bör man använda sig av rätt kunskap och rätt verktyg ifall man ska ge sig på en betonghåltagning. Men oftast är det inte heller bara betongen man får arbeta med utan de armeringsjärn som stadgar upp konstruktionen.

Använder man sig därför av dåliga redskap så kan man fastna i armeringsjärnen och skapa stor och onödig skada. Så även om det rör sig om en betonghåltagning så får man i stort sett planera arbetet som om det är sten man ska göra hål i.  

 

Kunskap och handlag

Skillnaden mellan att göra en betonghåltagning och att göra hål i andra material är ganska stor. Därför är det viktigt att man har rätt kunskap och respekt för materialet som man ska arbeta i. Men även att man har det rätta handlaget. Först och främst bör man ta reda på ifall något finns ingjutet där hålet ska vara så att man inte skadar något vitalt eller får en el-chock. Och om det är stora stycken som ska tas bort så bör man även använda säkerhetstänk och säkerhetsutrustning för att skydda sig och andra mot nedfallande massor.  

 

 

Förändring eller förbättring

Betonghåltagning i Stockholm kan ske av flera olika anledningar. Vid en renovering kanske man vill sätta in ytterligare fönster eller dörrar i byggnationen eller så behövs det möjligheter för rördragning. Och då måste man ta bort en del av väggen, taket eller golvet.

Men man kan även välja att göra en hel gjutning för att senare göra en redan tidigare planerad betonghåltagning. Anledningen kan vara att det tar för lång tid att göra gjutformar som passar eller att det blir för dyrt att göra det. Att göra hål i efterhand kan då visa sig både kostnadseffektivt och tidsbesparande.

Fler nyheter