Förändringen är ständigt närvarande

29 juli 2020 william eriksson
Förändringen är ständigt närvarande

Många ledare och chefer blir nervösa av tanken på kommande förändringar. Ibland för egen del, men oftare inför de komplikationer och protester som är att vänta. Många medarbetare är skeptiska till förändringar och omorganisationer. Att förbereda alla detaljer kan dock vända problemen till en succé. En bra presentation, logiska steg i processen och transparens i något som blir en varaktig och väl förankrad nyordning. Ta in Encode Sweden för en första analys av era behov. Gå igenom kärnflöden, möjligheter till automatisering och hur tiden kan användas mer effektivt. Tanken är att komma snabbt ut på banan när förändringarna är genomförda.

 

Tid att ändra synsätt

Naturligtvis spelar det roll vilken typ av verksamhet vi talar om, men det finns också likheter mellan de mest skilda branscher; det må vara leverans av konsumtionsvaror, i tillverkande industri eller på reklambyrå. Det är viktigt att ta reda på hur medarbetarna tänker, vad som skrämmer dem och vad de hoppas på. Teknik kan göra mycket och förbättra alla arbetsflöden i verksamheten, men människorna och deras synsätt slår detta, varje gång. Gör dem stolta över att ni snart kommer att jobba smartare och mer effektivt. Det finns flera goda exempel hos Encode Sweden att inspireras av.

 

Roligare på jobbet

Marknadsföring handlar alltmer om att hantera data. Det är viktigt att ta kontroll över dessa flöden. Dessutom börjar de framgångsrika kampanjerna ofta på hemmaplan. En utbredd och allmän förståelse för försäljningen bör vara spridd i organisationen. Att ha bra processer mellan avdelningar eller medarbetare är basen. Lägg sedan till andra intressenter som är mer eller inblandade. När alla inblandade känner sig trygga med att de har verktyg och system som går att lita på så kan kreativiteten och en bra försäljning komma igång. Med en plattform som uppmuntrar detta blir det enklare vara snabbfotad och inriktad på förändringar och förbättringar. 

Fler nyheter