IVT värmepump sparar pengar i Stockholm

23 januari 2022 patrick pettersson
IVT värmepump Stockholm

editorial

En värmepump är en genialisk lösning som går ut på att återanvända den solenergi som finns magasinerad i luft, berg, ytjord och vatten. 

Det är den lagrade energin man tar tillvara genom värmepumpar, energin som ackumulerats året runt. Genom att omvandla energi till värme kan man få både uppvärmning och varmvatten från den. Allt beroende på vilken sorts pump man väljer. 

Det finns värmepumpar för bergvärme, jordvärme, sjövärme och luftvärme. Vilken typ av värmepump man installerar beror på vad man vill värma upp och hur byggnaden ligger.

Om man bestämt sig för att investera i ett miljövänligt och ekonomiskt system för upppvärmning kontaktar man företag som https://vvs.teamwahlin.se/installation.php. De hjälper till att avgöra vilken sorts pump som passar bäst för just dig, och sedan installerar de pumpen.

 

IVT värmepump Stockholm

 

Det finns mycket att tänka på när man ska installera en IVT värmepump

Den enklaste modellen av värmepump är den som hämtar värme ur luften och blåser ut den i en byggnad. Den typen av värmepump kallas luft/luft och är perfekt för ett fritidshus, garage eller en mindre bostad. Här kan man komplettera med direktverkande el.

De större pumparna ger vattenburen värme och kan värma upp större byggnader året runt. De ger också varmvatten. Genom att använda en miljövänlig värmepump kan man minska sina kostnader för uppvärmning med så mycket som 85 procent.

När pumpen är på plats är den driftsäker, tystgående och miljövänlig. Det blir inga utsläpp och man behöver inte fylla på drivmedel. Det går åt en liten mängd el för att driva pumpen men för övrigt klarar den sig själv.

Som med alla installationer behöver man se över och göra service på värmepumpar med jämna mellanrum. Företag som installerar IVT värmepumpar i Stockholm följer därför alltid upp de installationer man gjort och ser till att värmepumpen får den service och det underhåll som behövs.

Fler nyheter