LPG gasol, även kallat rent bränsle

18 juli 2021 jonas olsson
LPG gasol, även kallat rent bränsle

LPG är en förkortning som betyder Liquified Petroleum Gas men som är mer allmänt känt som gasol, vilket den kallas när den används i en motor, en förbränningsmotor.

Den här gasen består av både propan och butan och fördelningen varierar stort. Det beror på att dessa två gaser gör sig bäst i olika klimat. En högre del butan brukar till exempel rekommenderas för varmare klimat, medan en högre del propan rekommenderas för kallare klimat.

I Sverige, till exempel, fördelas dessa två gaser enligt följande: nittiosex procent propan och fyra procent butan. Och så ser det ut året om. I vissa länderna kan det skifta mellan årstiderna.

 

 

Vad är fördelen med LPG?

LPG gasol kan kallas för en naturlig biprodukt. Genom en raffineringsprocess med antingen råolja eller naturgas framställs gasolen. Om man sedan jämför denna motorgas med till exempel bensin går det att konstatera att gasolen är ett mycket renare bränsle. Det bildas inte smog, så om världens städer skulle använda sig av bara motorgas, istället för bara bensin, skulle himlen alltid vara tillgänglig.

Det skulle inte heller släppas ut något som helst sot. Och motorgas, i jämförelse med bensin, ger cirka femton procents lägre koldioxidutsläpp. Klimatet skulle alltså tjäna på den här typen av motorgas.

Gasol brukar sägas vara ett rent alternativ eftersom det inte förorenar grundvattnet eller luften. Det är också fördelaktigt eftersom det är svårt att stjäla och det härsknar aldrig i tanken. Dessutom har gasol både högt värmevärde och högt energiinnehåll. Det är många som tycker att gasol är säkert att arbeta med, pålitligt. Flamtemperaturen ligger vanligtvis på 1980 grader Celsius och den är mycket enkelt att justera efter dina behov.

Gasolen finns att köpa i främst två former. Det ena är flaskor, gasolflaskor. Och den andra är gasoltank. Ett företag som erbjuder flera olika varianter är Primagaz.

 

 

Fler nyheter